Bezpieczeństwo.Profesjonalizm.Jakość

Rozwiązania

Bezpieczeństwo Infrastruktury Krytycznej

API Smart w zakresie tego rozwiązania w zależności od rodzaju inwestycji pozycjonuje się jako generalny wykonawca kontraktu, członek konsorcjum lub podwykonawca.

Innowacyjne Systemy Parkingowe
API Smart wspiera sprawne korzystanie z parkingów poprzez oszczędności czasu dla kierowców, możliwości zdalnej rezerwacji miejsc na parkingach komercyjnych itd.
Systemy Zarządzania AIM i DCIM
API Smart realizuje inteligentne zarządzanie warstwą fizyczną poprzez automatyczne zarządzanie infrastrukturą LAN.
Data Center

API Smart  realizuje w systemie „pod klucz” modernizacje istniejących serwerowni, adaptacje obiektów pod te potrzeby oraz budowę nowych DC. 

Transportowalne Kontenery IT
API Smart oferuje transportowalne kontenery, przeznaczone do budowy serwerowni, centrum sterowania lub operacji, zapewniając przy tym najwyższy stopień ochrony kluczowych danych.
Audyty, projektowanie i nadzory
API Smart jest przygotowana do pracy z projektem i zadaniem u podstaw. Wykonujemy audyty, PFU (programy funkcjonalno-użytkowe), koncepcje, OPZ (opisy przedmiotów zamówienia), a także kompletne projekty budowlane, techniczne i wykonawcze.

KLUCZOWE SEKTORY

Służby mundurowe

Transport

Administracja centralna i edukacja

Medycyna

Paliwo i energetyka

Sprzedaż w podziale na sektory 2020-2023

  • Transport (ośrodki kontroli ruchu lotniczego, porty morskie, parkingi i infrastruktura park&drive) 46% 46%
  • Służby Mundurowe (służby specjalne, jednostki MON, straż graniczna) 38% 38%
  • Paliwo i Energetyka 7% 7%
  • Sektor Medyczny 2% 2%
  • Administracja Centralna (jednostki rządowe, ministerstwa, urzędy, instytuty) 3% 3%
  • Pozostałe Sektory (administracja lokalna, edukacja, komercja, przemysł) 4% 4%

O nas

Firma API Smart, założona w 2013 roku, to zgrany zespół zarówno doświadczonych, jak i młodych zdolnych osób, ukierunkowany na cel i osiągnięcie sukcesu.

W swoich szeregach posiadamy ekspertów z obszaru audytowania, projektowania systemów i technologii, jak również obszaru zarządzania procesem realizacji i budowy instalacji oraz obiektów, a także wdrażania i uruchamiania systemów.

Bezpieczeństwo

Firma z polskim kapitałem, w bardzo dobrej kondycji finansowej.
Realizujemy projekty i kontrakty z poszanowaniem prawa i w uzgodnionych terminach.

Jakość

Nasz cel to nie podpisanie umowy. To końcowy protokół odbioru i pozytywna referencja.
Starannie dobieramy grupy montażowe pod konkretne zadanie, a końcowy efekt i cel to zadowolony klient który „wraca”

Profesjonalizm

Słuchamy, doradzamy, reagujemy na potrzeby, właściwie dobieramy rozwiązanie.
Od momentu podpisania umowy aż po jej zakończenie jesteśmy w stałym kontakcie z klientem.
Starannie zarządzamy projektem, odpowiednio koordynując prace na kontrakcie. Dbamy o harmonogram realizacji.