ADMINISTRACJA CENTRALNA I EDUKACJA

API Smart poza placówkami dyplomatycznymi, realizuje projekty dla urzędów w Polsce. Na listę referencyjną z zakresu budowy centrów danych można wpisać Małopolski Urząd Wojewódzki czy też Urząd Miasta Bielsko-Biała, a w zakresie kompletnej przebudowy i adaptacji budynku także Polskie Przedstawicielstwo przy RP w Unii Europejskiej w Brukseli. W obszarze edukacji nasi klienci to także między innymi Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, oraz Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Ten sektor klientów to ponad 5% przychodów spółki w ostatnich 3 latach.

Parking dla Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Wdrożenie dla Izby Administracji Skarbowej w Kielcach

Wdrożenia dla NFZ i Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu