BEZPIECZEŃSTWO INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ

API Smart w zakresie tego rozwiązania w zależności od rodzaju inwestycji pozycjonuje się jako generalny wykonawca kontraktu, członek konsorcjum lub podwykonawca. Specjalizujemy się w zintegrowanych systemach bezpieczeństwa z wykorzystaniem szeroko stosowanych dzisiaj platform PSIM (Physical Security Infrastructure Management) w obiektach strategicznych z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa Państwa. Nasze doświadczenie pozwala na realizacje budowy obwodnic i ogrodzeń na terenach wojskowych, modernizacji i adaptacji wrażliwych obiektów pod nowe funkcje, realizacji systemów nadzoru CCTV i pozostałych instalacji bezpieczeństwa w obiektach rozproszonych z sektora mundurowego, energetycznego i przemysłowego, szpitalach, placówkach dyplomatycznych, więzieniach i obiektach administracji centralnej. Jako partner wielu kluczowych technologii, pozycja API Smart w tym obszarze jest mocna i stale pnie się w górę. Obszar naszego działania to również systemy zabezpieczenia pożarowego, które jako uzupełnienie systemów ochrony technicznej zapewniają bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej.

INNOWACYJNE SYSTEMY PARKINGOWE

API Smart wspiera sprawne korzystanie z parkingów poprzez oszczędności czasu dla kierowców, możliwości zdalnej rezerwacji miejsc na parkingach komercyjnych, minimalizowanie ruchu w mieście i ilości spalin, wzrostu dochodów dla miasta poprzez efektywne wykorzystanie zasobów parkingowych. W ten sposób przyczyniamy się do wspierania i budowy idei SMART CITY integrując wiele systemów podczas budowy nowych parkingów nie tylko w przestrzeni publicznej, ale także dla indywidualnych klientów takich jak szkoły wyższe, biurowce czy galerie handlowe. W zakresie tej kompetencji zapewniamy obsługę przestrzeni parkingowej, bezpieczeństwo, redukcję kosztów i jakość obsługi parkingu, oraz kontrolę techniczną. W szczególności realizujemy systemy nadzoru video służące do kontroli wjazdu, rozpoznawania numerów tablic rejestracyjnych i wizyjnej kontroli zajętości miejsc, a także systemy zliczania pojazdów, systemy poboru opłat, integrację z systemami kasowymi, oraz interkomowe systemy głosowe wraz punktami SOS. Nowoczesny parking to dzisiaj wsparcie systemów on-line i zaawansowana platforma z dostępem do raportów, statystyk nie tylko do celów marketingowych ale i operacyjnych.

SYSTEMY ZARZĄDZANIA AIM i DCIM

API Smart realizuje inteligentne zarządzanie warstwą fizyczną poprzez automatyczne zarządzanie infrastrukturą LAN. W ten sposób klient uzyskuje wirtualną dokumentację oraz mocne wsparcie w administrowaniu zasobami, eliminując między innymi błędy krosowania, które powodują przestoje w serwerowniach. Kluczowe aspekty stosowania tych systemów to najwyższa dostępność, uwarunkowania ekonomiczne i zarządzanie problemami związanymi z błędami. Nasi specjaliści poprzez sprzęt i oprogramowanie, realizują wdrożenia systemów AIM w jednostkach administracji centralnej takich jak PAŻP, Krajowa Administracja Skarbowa, a także inne obiekty w tym między innymi Pałac Kultury Nauki, gdzie klienci po wdrożeniu uzyskują najwyższą dostępność infrastruktury LAN i jej optymalne użycie, pełną elastyczność, redukcję kosztów operacyjnych i pełną zgodność ze standardami. Coraz częściej również odpowiadamy na zapotrzebowanie rynku dotyczące systemów do monitorowania kluczowych parametrów i zarządzania serwerowniami DCIM (Data Center Infrastructure Management).

DATA CENTER

API Smart poprzez kompetentny zespół projektowy i inżynierski realizuje w systemie „pod klucz” modernizacje istniejących serwerowni, adaptacje obiektów pod te potrzeby oraz budowę nowych DC. W tym obszarze pracujemy zazwyczaj jako generalny wykonawca odpowiedzialny za cały proces inwestycyjny, realizując kompleksowo prace budowlane, systemy klimatyzacji precyzyjnej i wentylacji, instalacje elektroenergetyczne w tym zasilanie rezerwowe i gwarantowane, oraz systemy teletechniczne i bezpieczeństwa wraz z serwisem i utrzymaniem infrastruktury zapewniając właściwy i wymagany poziom SLA. Kadra API Smart posiada bardzo duże doświadczenie w realizacji tego typu projektów, zdobyte w różnych organizacjach co procentuje w rozwoju tego segmentu w naszej firmie.

TRANSPORTOWALNE KONTENERY IT

API Smart oferuje transportowalne kontenery, przeznaczone do budowy serwerowni, centrum sterowania lub operacji, zapewniając przy tym najwyższy stopień ochrony kluczowych danych.

Kontenery mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb oraz wymagań Klienta, mogą być wyposażone m.in. w:

▪ systemy samorozładowcze,
▪ ochronę elektromagnetyczną (o podwyższonych parametrach tłumienności),
▪ ochronę przed szybko narastającym impulsem elektromagnetycznym,
▪ ochronę przed podsłuchem akustycznym,
▪ ochronę balistyczną,
▪ filtry przeciwchemiczne i biologiczne,
▪ systemy dostosowane do różnych stref klimatycznych,
▪ systemy wibroizolacyjne do ochrony przed wstrząsami.

Oferowane kompletne transportowalne rozwiązania pozwalają na dotarcie do stacjonarnych punktów łączności baz i hurtowni danych oraz archiwizację kluczowych zasobów i ich transport w bezpieczne miejsce. Wewnętrzne systemy zasilania, klimatyzacji, łączności, zabezpieczenia przeciwpożarowego i technicznego to odpowiednio zaprojektowane instalacje dostosowane do wymagań Klientów, które spełniają najwyższe wymagania norm i standardów. Kontenery wraz z pojazdami oraz wyposażeniem pozwalają na budowę infrastruktury serwerowej, sterowania i zarządzania w warunkach stacjonarnych, kryzysowych oraz poligonowych.

AUDYTY, PROJEKTOWANIE I NADZORY

API Smart jest przygotowana do pracy z projektem i zadaniem u podstaw. Wykonujemy audyty, PFU (programy funkcjonalno-użytkowe), koncepcje, OPZ (opisy przedmiotów zamówienia), a także kompletne projekty budowlane, techniczne i wykonawcze. Praca w tym obszarze dotyczy kontraktów w trybie: „zaprojektuj i wybuduj”, ale także pracujemy bezpośrednio dla klientów, którzy doceniając naszą wiedzę i kompetencje zlecają nam wykonanie dokumentacji projektowej zadania oraz świadczenie usług doradztwa, konsultacji, inżynieringu i nadzorów firmy wykonawczej. W tym zakresie dysponujemy zasobami do projektowania:

  • systemów bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej
  • innowacyjnych systemów parkingowych
  • systemów zarządzania siecią AIM i serwerownią DCIM
  • infrastruktury Data Center
  • transportowalnych kontenerów IT