Sektory działania

SEKTOR MUNDUROWY

API Smart pracuje nie tylko dla polskiego wojska. Realizujemy bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej również dla NATO, Straży Granicznej, Służby Więziennej czy Służb Specjalnych. W ostatnich 5 latach to niemalże 25% naszych przychodów. Z racji posiadanych świadectw bezpieczeństwa, koncesji i poświadczeń mamy pełną zdolność do projektowania o klauzuli POUFNE a także NATO RESTRICTED

Umowa na modernizację magazynów bojowych

Kontenery transportowalne

Umowa z NATO

Umowa na przebudowę obiektu dla służb specjalnych

TRANSPORT

API Smart w tym sektorze klientów pracuje w ostatnich latach głównie dla PAŻP (Polska Agencja Żeglugi Powietrznej), oraz ZTM Warszawa (Zarząd Transportu Miejskiego). Mamy na swoim koncie również udane wdrożenia w Portach Gdynia i PKP Cargo Connect. Szczególnie dla PAŻP umowy są znaczące i cały ten sektor to niemalże 40% naszych przychodów w ostatnich 5 latach.

Umowa z PAŻP / OKRL Gdańsk /

Umowa z PAŻP / OKRL Poznań /

Wdrożenie dla ZTM Warszawa

Umowa serwisowa w Portach Gdynia

ADMINISTRACJA CENTRALNA I EDUKACJA

API Smart poza placówkami dyplomatycznymi, realizuje projekty dla urzędów w Polsce. Na listę referencyjną z zakresu budowy centrów danych można wpisać Małopolski Urząd Wojewódzki czy też Urząd Miasta Bielsko-Biała, a w zakresie kompletnej przebudowy i adaptacji budynku także Polskie Przedstawicielstwo przy RP w Unii Europejskiej w Brukseli. W obszarze edukacji nasi klienci to także między innymi Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, oraz Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Ten sektor klientów to ponad 15% przychodów spółki w ostatnich 5 latach.

Parking dla Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Wdrożenie dla Izby Administracji Skarbowej w Kielcach

Wdrożenia dla NFZ i Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

MEDYCYNA

API Smart w sektorze medycznym realizowała między innymi budowę serwerowni – dla KSS im. JP2 w Krakowie i PZOZ Starachowice. W Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie realizowane są kompleksowo systemy teletechniczne. Jedną z większych realizacji to kilkumilionowa umowa na sieć LAN i systemy AV w krakowskim szpitalu CM UJ. Natomiast dla Szpitala Południowego zostało wykonane wdrożenie systemu zarządzania siecią AIM. Medycyna pod względem wielkości przychodów stanowiła niecałe 10% naszych obrotów w ostatnich latach.

Umowy dla Szpitala Tworkowskiego w Pruszkowie

Wdrożenie dla Szpitala Południowego w Warszawie

Serwerownia dla PZOZ Starachowice

PALIWO I ENERGETYKA

API Smart może się pochwalić udanym kontraktem w LNG, a w latach 2015-2016 wykonanym systemem bezpieczeństwa w Elektrowni Bełchatów. Warto wspomnieć realizacje prac przy budowie stacji GPZ w Małopolsce zarządzanych przez TAURON Dystrybucja S.A. Ten rynek wraz z pozostałymi komercyjnymi i przemysłowymi klientami API Smart to 10% ogólnej wartości przychodów w latach 2017-2021.

GPZ Prądnik – stan realizacji

– czytaj tutaj

Umowa z LNG

Wdrożenie dla Zakładu Górniczego