Kompleksowe wykonanie obiektów technologicznych pod klucz

Realizacje wraz z pracami budowlano-konstrukcyjnymi, instalacyjnymi i uruchomieniem systemów elektroenergetycznych, bezpieczeństwa, klimatyzacji i wentylacji oraz teletechnicznych. Powierzenie nam procesu budowy takiego obiektu gwarantuje profesjonalną koordynację wszystkich branż podczas fazy realizacji i zapewnia właściwe zarządzanie projektem. Spółka współpracuje w tym zakresie z kilkoma wiodącymi polskimi partnerami z obszaru prac budowlanych a w zakresie obiektów serwerowni z kadrą spółki AODC będącej w tej samej grupie kapitałowej.