ROZBUDOWANE SYSTEMY TELETECHNICZNE I TELEKOMUNIKACYJNE

Sieci LAN oraz systemy AIM (Automated Infrastructure Management) zawierające rozwiązania bezpieczeństwa transmisji oraz danych gromadzonych w rozbudowanych systemach informatycznych, oraz audio video i „digital signage” odpowiadające za transmisje i prezentacje dużych strumieni danych.

AUTORYZOWANY I CERTYFIKOWANY SERVICE PARTNER systemu R&MinteliPhy

System R&MinteliPhy jest naturalnym rozszerzeniem technologii R&M w zakresie okablowania strukturalnego i służy do monitorowania oraz zarządzania siecią połączeń.
Stanowi więc pomost pomiędzy „biernym okablowaniem” a systemami IT pracującymi na jego bazie. System R&MinteliPhy należy zakwalifikować do systemów automatycznego zarządzania infrastrukturą (ang. AIM). W szczególności znajduje zastosowanie w „skomplikowanych” obiektach lub zespołach obiektów.
logorm