OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH

Firma API Smart Sp. z o.o. ze szczególną starannością dba o ochronę informacji powierzonych przez Partnerów i własnych, w szczególności informacji niejawnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1167). Zorganizowaliśmy system ochrony informacji niejawnych i powołaliśmy strukturę odpowiedzialną za zapewnienie ich bezpieczeństwa – Pion Ochrony Informacji Niejawnych, w skład którego wchodzi: Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego i Kierownik Kancelarii Materiałów Niejawnych. Wymienione osoby funkcyjne posiadają stosowne uprawnienia do sprawowania swoich funkcji. Zarząd oraz wszyscy pracownicy spółki tj. kadra menedżerska, koordynatorzy projektów, inżynierowie, projektanci oraz pracownicy administracji posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych do klauzuli krajowej “Tajne” i organizacji międzynarodowych “NATO Secret”, “EU Secret”, “ESA Secret” oraz są przeszkoleni w zakresie ochrony informacji niejawnych krajowych jak również organizacji międzynarodowych takich jak Unia Europejska (EU), Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) czy też Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO).

API Smart Sp. z o.o. posiada:
Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego I i II stopnia do krajowej klauzuli „Poufne”;
Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego III stopnia do krajowej klauzuli „Tajne”;
Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego III stopnia do klauzuli ” NATO Secret”;
Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego III stopnia do klauzuli „EU Secret”;
Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego III do klauzuli „ESA Secret”.

Posiadamy pełną zdolność do przetwarzania informacji niejawnych o krajowej klauzuli „Zastrzeżone” oraz „Poufne”, w tym w niejawnym systemie teleinformatycznym. System ochrony informacji niejawnych jest zorganizowany w krakowskim biurze API Smart Sp. z o.o.

KONCESJA MSWiA

Spółka API Smart Sp. z o.o. posiada Koncesją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji nr L-0317/15 uprawniającą do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego. Ponadto nasi pracownicy są wpisani na listę pracowników zabezpieczenia technicznego oraz ukończyli liczne kursy i szkolenia organizowane przez Polską Izbę Systemów Alarmowych (m.in. Kursy pracownika zabezpieczenia technicznego „Projektowanie systemów zabezpieczeń technicznych stopni 1- 4 / klasy SA4 NO”).

Certyfikaty

 

Grupa kapitałowa

Spółka AODC i jej zespół pozycjonuje się w działaniu na szeroko rozumianym rynku Data Center, począwszy od audytów czy koncepcji na projektowaniu i realizacji infrastruktury DC kończąc. Główna siedziba spółki to Kraków, dostępne jest również biuro operacyjne w Warszawie. Spółka działa prężnie od października 2015 i od samego jej założenia sukcesywnie notuje wzrost sprzedaży. Zapraszamy na stronę internetową.

Spółka AV SMART operuje na rynku systemów multimedialnych i audio-video. Zasoby spółki to wysoko wykwalifikowana kadra w tych dziedzinach. Zakres działania jest kompleksowy czyli od koncepcji po wdrożenie. Spółka ma siedzibę w Krakowie, realizuje zadania w całej Polsce. AV Smart współpracuje z szerokim wachlarzem producentów światowych z najwyższej półki dostępnych obecnie rozwiązań.Zapraszamy na stronę internetową.