wdrożenie

MUW PRZY RONDZIE

MUW PRZY RONDZIE
wdrożenie

MUW DATA CENTER

MUW DATA CENTER
wdrożenie

CBA KRAKÓW

CBA KRAKÓW
wdrożenie

SP RP przy UE

SP RP przy UE
wdrożenie

JFTC SERWIS

JFTC SERWIS
projekt i wdrożenie

BOSG

BOSG
wdrożenie

UEK

UEK
projekt i wdrożenie

TWR BALICE – ROZBUDOWA

TWR BALICE – ROZBUDOWA
wdrożenie

TEVA KRAKÓW

TEVA KRAKÓW
wdrożenie

IETU

IETU
Rok
2017
Wartość umowy
1 000 000PLN
Lokalizacja
Kraków
wdrożenie

MUW PRZY RONDZIE

API Smart jako Generalny Wykonawca, na zlecenie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, wykonał zadanie pn. „Adaptacja części pomieszczeń budynku przy ul. Przy Rondzie 6 w Krakowie dla potrzeb Wydziału Spraw Obywatelskich Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie”. Zakres prac obejmował roboty budowlane, instalacje sanitarne, elektryczne oraz zintegrowane systemy bezpieczeństwa (KD, SSWiN, LAN, CCTV).

Wartość prac to ponad 1 000 000 zl brutto.

Rok
2018
Wartość umowy
1 600 000PLN
Lokalizacja
Kraków
wdrożenie

MUW DATA CENTER

API Smart jako lider konsorcjum buduje nową serwerownię zapasową dla Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. W zakres projektu pn. „Prace adaptacyjne w budynku MUW przy ul. Przy Rondzie 6 w Krakowie – etap II” wchodzą instalacje elektryczne, wentylacji, klimatyzacji precyzyjnej, dostawa szaf IT (wraz z podziałem na strefy ciepła/zimna), systemy detekcji pożaru i gaszenia, bezpieczeństwa oraz LAN.

Termin zakończenia prac: maj 2018

Rok
2017 -2018
Wartość umowy
1 570 000PLN
Lokalizacja
Kraków
wdrożenie

CBA KRAKÓW

API Smart na zlecenie Centralnego Biura Antykorupcyjnego wykonał zintegrowany systemy bezpieczeństwa oraz infrastrukturę teleinformatyczną obiektu Delegatury CBA w Krakowie.

Termin zakończenia prac to trzeci kwartał 2018r.

Rok
2016 - 2017
Wartość umowy
8 000 000PLN
Lokalizacja
Bruksela
wdrożenie

SP RP przy UE

W 2017 roku firma API Smart wykonała projekt pn.  „Przebudowa i adaptacja lokalu na potrzeby centrum konferencyjno-promocyjnego zlokalizowanego przy Avenue de Cortenbergh w Brukseli” zrealizowany na zlecenie Stałego Przedstawicielstwa RP przy Unii Europejskiej.  Zakres prac obejmował roboty budowlane, konstrukcyjne, instalacje elektroenergetyczne, sanitarne, teletechniczne wraz z zaawansowanym systemem video-konferencyjnym (nagłośnienia, system video, ściana graficzna, przyłącza reporterskie i telewizyjne.

Wartość prac to ponad 8 000 000 zł brutto.

Rok
2017
Wartość umowy
400 000PLN
Lokalizacja
Bydgoszcz
wdrożenie

JFTC SERWIS

Firma API Smart w roku 2017 świadczyła usługi konserwacji systemów chłodzenia wodą lodową oraz zasilania UPS dla Oddziału Zabezpieczenia Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO w Bydgoszczy. Wartość zrealizowanych prac to niecałe 400 tyś brutto.

Rok
2017
Wartość umowy
1 000 000PLN
Lokalizacja
Przemyśl
projekt i wdrożenie

BOSG

API Smart w roku 2017 zrealizowała umowę z Bieszczadzkim Oddziałem Straży Granicznej w Przemyślu dotyczącą rozbudowy i wymiany systemu monitoringu wizyjnego, kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu oraz systemu sygnalizacji pożaru w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Przemyślu. Ponadto została zrealizowana integracja wszystkich ww. systemów.

Wartość zrealizowanych prac wyniosła ok. 1 000 000 zł brutto.

 

 

Rok
2017
Wartość umowy
4 055 000PLN
Lokalizacja
Kraków
wdrożenie

UEK

W ramach III etapu tzw. końcowego przedsięwzięcia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w pawilonie A spółka API Smart (Parter Konsorcjum) kompleksowo przebudowało serwerownię główną. W ramach zadania zostały wykonane roboty budowlane, systemy klimatyzacji precyzyjnej, zasilania gwarantowanego UPS, systemy zabudowy szaf serwerowych a także systemy LAN, bezpieczeństwa technicznego i pożarowego oraz dostawa urządzeń aktywnych. Wartość umowy to 4 055 000 pln brutto.

Rok
2017
Wartość umowy
1 200 000PLN
Lokalizacja
Kraków
projekt i wdrożenie

TWR BALICE – ROZBUDOWA

Firma API Smart w okresie 10-12.2017 zrealizowała zlecenie od Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej dotyczące optymalizacji struktury teletechnicznej w sali technicznej Wieży Kontroli Lotów TWR Kraków-Balice. W ramach zadania została zaprojektowana i wykonana rozbudowa systemu sieci LAN wraz z dostawą i wdrożeniem systemu AIM (automated infrastructure management). Wartość umowy  to ponad 1 200 000 pln brutto.

 

Rok
2016-2017
Wartość umowy
400 000PLN
Lokalizacja
KRAKÓW
wdrożenie

TEVA KRAKÓW

Spółka API Smart zrealizowała zlecenie od TEVA OPERATIONS POLAND. Zlecenie od koncernu farmaceutycznego składało się z dwóch zakresów i obejmowało budowę ściany graficznej do centrum monitoringu oraz integrację systemów bezpieczeństwa za pomocą platformy GEMOS w krakowskim obiekcie koncernu. Łącznie wartość prac i dostaw dla TEVA to ponad 400 000 pln brutto.

Termin realizacji: marzec 2017

Rok
2017
Wartość umowy
454 000PLN
Lokalizacja
KATOWICE
wdrożenie

IETU

Firma API Smart na zlecenie Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach wykonała w siedzibie Zamawiającego kolejny etap modernizacji systemu LAN w oparciu o technologię AMP NETCONNECT. Wartość dotychczas zrealizowanych prac to ponad 454 000 pln brutto.

Grupa kapitałowa

Spółka AODC i jej zespół pozycjonuje się w działaniu na szeroko rozumianym rynku Data Center, począwszy od audytów czy koncepcji na projektowaniu i realizacji infrastruktury DC kończąc. Główna siedziba spółki to Kraków, dostępne jest również biuro operacyjne w Warszawie. Spółka działa prężnie od października 2015 i od samego jej założenia sukcesywnie notuje wzrost sprzedaży. Zapraszamy na stronę internetową.

Spółka AV SMART operuje na rynku systemów multimedialnych i audio-video. Zasoby spółki to wysoko wykwalifikowana kadra w tych dziedzinach. Zakres działania jest kompleksowy czyli od koncepcji po wdrożenie. Spółka ma siedzibę w Krakowie, realizuje zadania w całej Polsce. AV Smart współpracuje z szerokim wachlarzem producentów światowych z najwyższej półki dostępnych obecnie rozwiązań.Zapraszamy na stronę internetową.