Zintegrowane systemy do zarządzania infrastrukturą budynku (BMS)

Współczesne budynki wyposażone w złożone systemy wymagają nowoczesnych platform wspomagających zarządzanie budynkami.

Wymiana informacji pomiędzy systemami, automatyzacja procesów, interaktywna dokumentacja to kierunek w jakim zmierzają te platformy do niedawna zwane systemami BMS.

Wirtualizacja i wyniesienie kosztownych serwerów w „chmurę” pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze a przede wszystkim uzyskać dodatkową powierzchnię w budynku, którą można przeznaczyć na cele komercyjne.

Wykorzystanie popularnych urządzeń mobilnych pozwala w znacznym stopniu uprościć i przyspieszyć pracę służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i funkcjonowanie obiektów.

Wszystkie te działania mają jeden wspólny mianownik, oszczędność i bezpieczeństwo. Czas, energia, pieniądze to wskaźniki jakimi chwalą się najlepsi i kierunek w którym dążymy przy wdrażaniu przez nas systemów do zarządzania budynkami.